•        Fri frakt vid köp över 2000 kr
  • Leverans inom 1-3 dagar*
  • 14 dagars öppet köp
  • Handla tryggt & Säkert
  • Support: support@psofsweden.se / 0155 - 48 07 55
Sök:
På svenska In English
Priser i: 

Vaggorna & TR – Vår story

Den senaste tiden har varit ganska turbulent för oss på PS, det har varit en hel del frågor och oklarheter i och med att Svenska Ridsportförbundet mitt under pågående SM-tävlingar gjort en regeländring som innebär att en viss del i vår utrustning inte längre anses godkänd för dressyrtävlingar.

Vi ska här ge vår bild av vad som hänt de senaste veckorna och hur vi tänker gå vidare. Vi vill först och främst tacka alla våra kunder och ryttare runt om i Sverige som stöttat oss i de här frågorna och gett glada och uppskattande kommentarer på telefon, i mejl och i sociala medier. Det är för er och våra älskade hästar som vi kommer fortsätta kämpa med att göra världens bästa utrustning!

Allt började med att ett mejl gick ut från Ridsportförbundet till överdomare den 27 maj. I mejlet skrev förbundet att vaggan var förbjuden i tyglar men att vårt träns (med referens samt länk till High Jump) var godkänt i tävling i dressyr. Det här informationen skickades alltså till förbundets överdomare, ingen information publicerades på förbundets sajt. Någon information gick inte heller ut till ryttare eller oss på PS trots att vi var namngivna i mejlet. Informationen kom till vår kännedom senare den 3 juni genom att den spridit sig till våra kunder.

Under fredagen den 3 juni var vi på utbildning hela dagen och när vi kom tillbaka till kontoret hade vi flera mejl och missade samtal med frågor om vaggorna. Vaggorna är ett uttryck för våra elastiska små band som sitter i sidostyckena och tyglarna och ett begrepp som Karin Bjärle (PS grundare) myntade för att på ett lättförståeligt sätt beskriva vad dessa elastiska band gör (de vaggar liksom bettet och ger en tryckavlastande funktion). Vaggorna har nu blivit ett mer allmänt uttryck och används av många inom sporten.

Under denna dag, den 3 juni, får vi alltså in flera mejl och Facebook-meddelanden, bland annat från överdomare som nu meddelar att de har ringt till förbundets representant och att han nu även förbjuder vaggor i sidostycken, något som alltså går helt emot det utskick som samma person gjorde en vecka tidigare. Informationen går helt emot mejlutskicket men ges dock bara till dem som ringer till rätt person på förbundet. Övriga överdomare vet sannolikt bara om det som stod i det utskickade mejlet den 27 maj. Enligt TR kan förbundet ändra i TR genom att publicera ändringen på sin hemsida. Varken mejlet den 27 maj eller uppgiften per telefon att förbundet därefter förbjudit vaggor i sidostycken, fanns på förbundets hemsida.

Enligt flera oberoende uppgifter till oss går vissa av de överdomare som pratat med förbundet nu runt på tävlingar runt om i Sverige och klipper av vaggor på ryttarnas träns med hänvisning till denna nya information. Övriga domare som ej har pratat med förbundet utgår från att informationen som skickades ut i mejlet en vecka tidigare är den som gäller – där är enbart vaggor i tyglar alltså otillåtet. Men övriga personer, där ibland ryttare, är fortfarande ovetande om allt eftersom förbundet inte gått ut med någonting officiellt. Ryktena blir fler och fler och förvirringen större och större.


I mejlet som gick ut den 27 maj kunde vi läsa att förbundet förbjudit vaggor i enbart tyglarna (tränsen nämns som sagt inte som förbjudna). I samma mejl fanns ytterligare information där förbundet tydligt anger att sadelgjordar med tryckfördelande funktion är tillåtet. Vi ställer oss redan här frågande till varför tryckfördelande utrustning är tillåten på ett ställe men inte på ett annat. Vi är ännu mera frågande till att utrustning anges tillåten respektive förbjuden dels direkt utan övergångstid, dels enbart i ett mejl. Hur ska ryttare som förbereder eller är på väg till tävling känna till detta?

Men det röriga runt det här började redan tidigare. Om vi går tillbaka en dag till torsdagen den 2 juni, tävlade bland andra Emilie Nyreröd på Strömsholm och vinner sin klass med vaggor i både träns och tyglar. På plats finns förbundets representant som förbjudit vaggor i ett mejl och per telefon sagt att vaggor i träns också var förbjudna, tillsammans med representanter från domarkåren.

Varken förbundets representant, överdomare, domare eller övriga funktionärer reagerar och bortser alltså från den regeländring som bara dagar tidigare kommunicerats till överdomarna.

När SM-klasserna drar igång på Strömsholm finns många ryttare i startfältet med utrustning från PS, både tyglar och träns. Vi har kontakt med några av dessa som har frågor om vad som egentligen gäller. Vi förstår att ryttarna är oroliga och tycker det är otroligt tråkigt att de hamnar i kläm och att det framför allt sker mitt under en SM-tävling. Vi försöker så gott vi kan att få klarhet i vad som egentligen gäller. Vi söker förbundets representant otaliga gånger under fredagen och vi försöker även få tag i andra i förbundets Dressyrkommitté. Ingen svarar och ingen ringer heller tillbaka.


Fredag den 3 juni vid 20-tiden går vi ut med ett förtydligande på vår FB-sida där vi skriver följande:

Vi har precis kommit tillbaka från vår utbildning och nåtts av informationen att det går rykten om att våra "vaggor" inte är tillåtna på dressyrtävling. Vi på PS ställer oss enormt frågade till detta och vi undersöker just nu frågan djupare. Vi tillverkar träns och tillbehör som värnar om hästens välmående och vi följer TR:s bestämmelser om tillåtna material för träns och tyglar. Vi följer även Tävlingsreglmentets egen Code of Conduct där omsorgen om hästen och dess välbefinnande alltid ska kommer i första hand.

Vi designar träns för att värna om våra älskade hästar och våra träns har använts på dressyrtävlingar under cirka tre års tid utan att dessa frågeställningar uppkommit och vi är mycket förvånande och ledsna om att frågetecken om dess godkännande plötsligt finns.


Inlägget spreds snabbt till över 20 000 personer och det startade enorma diskussioner där många kunder och följare bidrog med vad de hade hört eller sett, förvirringen var alltså nu om möjligt ännu större. Vad gäller egentligen? Många ställde sig även frågande till förbundets sätt att agera och bristen på information till ryttare.

Dagen efter, lördagen den 4 juni, hör Tidningen Ridsport och Hippson av sig till oss samtidigt som flertalet ryttare rider SM-kval med vaggor på träns och tyglar utan att någon domare eller övrig personal på tävlingsplatsen reagerar.

En journalist på Hippson ringer och meddelar att hon pratat med tävlingsledaren under SM och hon säger att de ignorerar förbundets beslut eftersom det inte lagts på förbundets hemsida och låter ryttarna rida. Lite senare samma dag går överdomaren emot tävlingsledaren och säger att ryttare ska diskas OM de blir upptäckta. Ingen ryttare verkar dock bli ”upptäckt” och diskad trots att frågan är en stor snackis hos många på plats på Strömsholm. Här finns artikeln från Hippson
http://www.hippson.se/artikelarkivet/dressyr/under-pagaende-sm-forbjuds-del-av.htm

Till slut går förbundet ut med informationen om regeländringen på sin sajt:

Förtydligade hästens utrustning dressyr
2016-06-04
Med anledning av en diskussion rörande kandar och träns gör Svenska Ridsportförbundet följande förtydligande:
Tyglar med elastisk funktion är inte tillåtna enligt Svenska Ridsportförbundets TR, Tävlingsreglemente, och heller inte enligt FEI:s internationella regler.
Bett ska ha en direkt kontakt med sidostycken och tyglar utan någon fjädrande funktion.
Hästens utrustning regleras i Mom 211 i TR II Dressyr.
I Mom 211 punkt 8.6. står All övrig utrustning inte nämnd i moment 211, är förbjuden och dess användande leder till avstängning ur klass/klasser.

•••

Hur ser vi på detta?

Vi anser att vi har följt TR II vad gäller godkända material i träns och tyglar inom dressyren och vi anser, å det bestämdaste, att förbundet har genomfört en regeländring och inte ett förtydligande. TR anger att regeländringar får genomföras under året och gäller så snart förbundet går ut med officiell information på sin hemsida, men andra ord hävdar vi att regeländringen trädde i kraft den 4 juni 2016 eftersom att det är nu som förbundet för första gången går ut och beskriver/förbjuder ett materials karaktär. De godkända materialen som vi använder oss av får nu inte vara elastiska.

Förbundet framför också argument om att den elastiska funktionen ”aldrig har varit godkänd”. Man ska då veta att produkterna har funnits på marknaden i cirka tre års tid och används på dressyrtävlingar från lokal nivå upp till EM och Världscupen. Om funktionen varit otillåten under tre års tid ställer vi oss frågande till varför ingen diskussion om detta funnits tidigare? Varför har ingen ryttare blivit diskvalificerad eller avstängd? Om produkterna använts i tre års tid, varför får ryttarna inte någon övergångstid att byta utrustning? Varför blir utrustningen förbjuden mitt under SM i dressyr?

Vi är övertygade om att våra cirka 500 överdomare och domarna inom dressyren är välutbildade och gör ett bra jobb. I TR II på sidan 6 står det att det är överdomare, domare och juryns jobb att gemensamt se till att regler följs på tävlingar.

Anledningen till att det inte flaggats för detta Förtydligande tidigare, kan vi inte se på något annat sätt än att det inte funnits medvetenhet om att dessa vaggor varit förbjudna eller ansetts vara det.

Punkt 8.6 i TR II säger att all övrig utrustning inte nämnd i moment 211, är förbjuden och dess användande leder till avstängning ur klass/klasser, är inte heller en riktlinje som är möjlig att följa, varken för domare eller ryttare. Punkten tillsammans med att förbundet nu valt att gå in och definiera ett godkänt materials egenskaper (elastik/fjädrande funktion ej godkänt) gör att listan på utrustning som därmed ej kan anses som godkänd blir otroligt lång.

TR säger att ridstövlar får användas men inte att utsidan får vara hård, därmed är detta förbjudet. Samma sak med ridbyxor, det får man använda, men silikonskoning anges ej och skulle med samma logik därmed vara förbjudet. Enligt oss är detta på precis samma nivå som våra vaggor. Ett tredje exempel som är ett tydligt regelbrott om denna strikta tolkning av TR ska göras, är att godkända material i träns är läder och plast. Därmed är det ett solklart regelbrott att använda träns med metallspännen, vilken alla träns består av. Vi är övertygade om att varken förbundet, domare, ryttare, publik eller vi som tillverkare vill ha denna form av tolkning av reglementet.


Vi anser att TR ska vara lätt att tolka och att TR ska vara en vägledning i positiv betydelse, inte ett regelverk att använda för att fälla ryttare, sätta dit konkurrenter och skapa oro och förvirring kring vad som gäller. Men det är precis denna effekt som reglerna får när definitionerna uppenbarligen inte gäller på likvärdigt sätt för alla olika produkter och material.

Tävlingsryttare lägger ned otroligt mycket tid, energi och pengar på sin sport. Det måste då finnas en förutsägbarhet för vilka regler som gäller. Regler kan inte ändras från en dag till en annan och inte heller mitt under SM.


Vi rättar oss givetvis efter gällande TR men vi tycker det är oerhört beklagligt att reglerna ändras på det sätt som de gör. Att mitt under SM gå ut med en regeländring utan att ge ryttarna någon chans att förbereda sig sätter enbart ryttarna i kläm. Det du som ryttare behöver är en förutsägbarhet om vad som gäller på tävlingar.

Regeländringar kan givetvis ske. I grunden är vi för ett föränderligt reglemente som följer sportens utveckling och hela tiden är ett modernt stöd för både ryttare och domare. Men när en förändring ska göras är vår övertygelse att detta måste ske på ett mer genomarbetat sätt. Har man för avsikt att förbjuda något som varit praxis i flera år måste man ge ryttarna en möjlighet att över tid anpassa sig. En regeländring med så pass stor påverkan för så pass många ryttare borde inte få genomföras omgående utan kommuniceras i god tid.


Hade vi fått vetskap om att vår utrustning inte längre skulle vara godkänd hade vi som tillverkare också haft möjlighet att förändra produkterna i linje med vad reglementet säger. Vi vinner ingenting på att sälja utrustning som inte är tillåten att använda. Det gynnar ingen och det är absolut inte så vi arbetar. Vi vill alltid bygga ett långsiktig och stort förtroende mellan oss och våra kunder. Det gör vi med innovativa och bra produkter som gillas av både hästar och ryttare. Det gör vi genom att hela tiden tänka nytt och genom att lyssna på våra fantastiska kunder.


Ridsporten utvecklas på alla plan, i allt från avel och kunskap till utrustning och foder. Vi tycker det är viktigt att regelverken hänger med i denna utveckling och att det finns en positiv dialog mellan förbund, tillverkare och ryttare. Nu med vetskapen om att dessa vaggor ej längre är tillåtna i dressyren, har vi skickat in en ansökan till förbundet inför TR 2017 där vi hoppas att de ska bli tillåtna. Anledningen till att vi inte gjort detta tidigare är helt enkelt att vi varit fullständigt övertygade om att de redan varit godkända. Tillsammans med ansökan bifogar vi även den namninsamling som vi startade tidigare i denna vecka.

Vi är ett innovativt företag som tillverkar utrustning med hästens välbefinnande i fokus. Det kommer vi också fortsätta med och vi har redan nu satt igång tillverkningen av en ny modell som är godkänd av FEI för tävlande i dressyr för hästar och ponny. Vi kommer fortsätta att utmana traditionerna inom sporten, inte för att vi inte gillar traditioner utan för att vi är övertygade om att det finns massor att göra för att förbättra för oss ryttare och för våra älskade hästar. Vi kommer aldrig sluta prova nya lösningar och vi kommer alltid ligga i framkant.

Vi ser enormt ljust på framtiden och tackar alla kunder och användare för det enorma stöd vi fått och under dessa dagar och vi känner oss starka och peppade inför allt som komma skall.
 

Om oss

PS of Sweden är världsledande inom design och produktion av anatomiska träns. Vi erbjuder även en lång rad andra egenutvecklade, unika produkter till ryttare och hästar som säljs över hela världen.

Till toppen